top of page

Case Manager

Move to Motion מציבה את הלקוח ומשפחתו במרכז התמונה על ידי

Case Manager שמנהל, מכוון ומדריך את המטופל לגורמים הבאים:

  • אביזרי ניידות אישיים- מספקים בארץ ובעולם שנבחרו בקפידה

  • טיפול בפצעי לחץ- טיפול מקומי ומניעתי

  • טיפול ברצפת אגן ושלפוחית השתן- אבזרים חדישים והדרכה מקצועית

  • טיפולים מקצועיים משלימים ל-ABT - ריפוי בעיסוק, הידרו-תרפיה וכו'

  • שילוב במחקרים חדשניים פורצי דרך- חשיפת הלקוח לפיתוחים בעולם הרפואה

עמותת אקטיביטי בייס טרפי
bottom of page