top of page

תקווה והזדמנויות

להפוך את הבלתי אפשרי להזדמנות של החיים

עמותת אקטיביטי בייס טרפי סנטר (ע"ר) נוסדה כארגון ללא מטרות רווח בישראל, בכדי לאפשר לאנשים לאחר פגיעה נוירולוגית הזדמנות אמיתית לנסות ולהגיע ליכולת התפקודית המרבית שלהם, לפרוץ את גבולותיהם, ולשפר את חייהם. 

הנגשת ABT בישראל, מביאה תקווה ואפשרות לקבל שיקום פיזי באיכות גבוהה ופורצת דרך.

בימים אלו, עמותת אקטיביטי בייס טרפי סנטר (ע"ר), מגייסת תרומות להקמת Move to Motion- שבעזרתכם תהפוך למרכז מצוינות ABT עולמי.

bottom of page